Gå til hoved-indhold

Impressum

lytje
Kold plasma til dyrlæger

Anja Stutzke
Natorpstr. 36 a
44795 Bochum, DE

Service / postadresse:
Gewerbegrund 8
24955 Harrislee, DE

Telefon: 0049-1772683517
E-mail: info[at]lytje.vet

Repræsenteret af:
Anja Stutzke
Mobil: 0049-1772683517

Skatteidentifikationsnummer :
Momsregistreringsnummer i henhold til momslovens § 27a :
DE286386555

Ansvarlig for indholdet (i henhold til § 55, stk. 2, i RStV):
Anja Stutzke
Natorpstr. 36 a
44795 Bochum, DE

Alternativ tvistbilæggelse

EU's platform for alternativ tvistbilæggelse online findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Operatøren er hverken villig eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Billedrettigheder :
Privat - Clipdealer
PetCellpen® - ActivCell Group AG

© Copyright 2022 - Ophavsretlig meddelelse

Alt indhold på dette websted, herunder tekst, fotografier og grafik, er beskyttet af ophavsret. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, tilhører ophavsretten lytje. Spørg os venligst, hvis du ønsker at bruge indholdet af dette websted.
Indhold, der er offentliggjort under "Creative Commons"-licensen, er markeret som sådan. De må anvendes i overensstemmelse med de angivne licensbetingelser.
Enhver, der krænker ophavsretten (f.eks. billeder eller tekster, der er kopieret uden tilladelse), kan retsforfølges i henhold til §§ 106 ff UrhG, vil også blive advaret med omkostninger og skal betale erstatning (§ 97 UrhG).

Ansvarsfraskrivelse - juridisk meddelelse

§ 1 Ansvarsfraskrivelse for indhold
Det gratis og frit tilgængelige indhold på dette websted er blevet udarbejdet med den størst mulige omhu. Udbyderen af dette websted påtager sig dog ikke noget ansvar for nøjagtigheden og aktualiteten af de gratis og frit tilgængelige journalistiske vejledninger og nyheder, der stilles til rådighed. De bidrag, der er markeret med navn, afspejler den respektive forfatters holdning og ikke altid udbyderens holdning. Ved blot at benytte det gratis og frit tilgængelige indhold oprettes der ikke noget kontraktforhold mellem brugeren og udbyderen; udbyderen har ikke til hensigt at være juridisk bindende i denne henseende.

§ 2 Eksterne links
Dette websted indeholder links til websteder fra tredjeparter ("eksterne links"). Disse websteder er under ansvar af de respektive operatører. Da de eksterne links blev linket første gang, kontrollerede udbyderen indholdet fra tredjeparter for eventuelle lovovertrædelser. På daværende tidspunkt var der ingen overtrædelser af lovgivningen. Udbyderen har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design og indhold af de linkede sider. Indstillingen af eksterne links betyder ikke, at udbyderen overtager ejerskabet af indholdet bag henvisningen eller linket. Konstant overvågning af eksterne links er ikke rimeligt for udbyderen uden konkrete beviser for lovovertrædelser. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil disse eksterne links dog blive fjernet med det samme, hvis vi får kendskab til lovovertrædelser.

§ 3 Ophavsret og accessorisk ophavsret
Indholdet på dette websted er omfattet af tysk ophavsret og supplerende ophavsret. Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til den tyske lov om ophavsret og supplerende ophavsret, kræver forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende udbyder eller rettighedshaver. Dette gælder især for kopiering, behandling, oversættelse, lagring, behandling eller gengivelse af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Tredjeparters indhold og rettigheder er markeret som sådan. Uautoriseret kopiering eller overførsel af enkeltstående indhold eller hele sider er ikke tilladt og er strafbart. Det er kun tilladt at fremstille kopier og downloade til personlig, privat og ikke-kommerciel brug.

Visning af dette websted i eksterne rammer er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

§ 4 Særlige betingelser for anvendelse
I det omfang særlige betingelser for individuel brug af dette websted afviger fra ovenstående punkter, vil dette blive udtrykkeligt angivet på det relevante tidspunkt. I dette tilfælde gælder de særlige anvendelsesbetingelser fra sag til sag.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger